MC俱乐部

EN

买就赠!ATCC细胞配套培养基全年促销活动开始啦!速来下单

ATCC九种基础培养基

全年促销活动开始啦

即日起至12.31

购买1支ATCC原装进口细胞

赠送说明书中ATCC推荐的一瓶基础培养基

 

下单举例说明:

Step.1

购买ATCC原装进口细胞MRC-5细胞(货号:CCL-171™)

Step.2

查看MRC-5细胞(货号:CCL-171™)说明书推荐适用培养基

Step.3

购买MRC-5细胞(货号:CCL-171™)即赠送货号为 30-2003(EMEM)培养基一瓶

 

培养基包括——

货号:

30-2001、30-2002、30-2003、30-2004、30-2005、30-2006、30-2007、30-2008、46-x九种基础培养基。

 

1、30-2001

常用细胞:

K-562细胞、TF-1细胞、THP-1细胞、CTLL-2细胞、NCI-H929细胞、HL-60细胞、Jurkat细胞、Daudi细胞、IM-9细胞等

名称:RPMI1640

货号: 30-2001

 

2、30-2002

常用细胞:

293T细胞、RAW264.7细胞、A-431细胞、3T3-L1细胞等

名称: DMEM

货号: 30-2002

 

3、30-2003

常用细胞:

MRC-5细胞、HeLa细胞、WI-38细胞、BHK-21细胞、293细胞、MDCK细胞、MCF-7细胞等

名称: EMEM

货号: 30-2003

 

4、30-2004

常用细胞:

A-549细胞、CHO-K1细胞、HUVEC细胞、PC-3细胞等

名称: F12K

货号: 30-2004

 

5、30-2005

常用细胞:

K-562细胞、CCRF-HSB-2细胞、HL-60细胞、KG-1细胞等

名称: IMDM

货号: 30-2005

 

6、30-2006

常用细胞:

FHC细胞、AML12细胞、ARPE-19细胞、NCI-H1651细胞、T84细胞、SNU-C2A细胞、HBEC-5i细胞等

名称: lDMEM:F12

货号: 30-2006

 

7、30-2007

常用细胞:

SK-BR-3细胞、RPMI1846细胞、SK-0V-3细胞、Calu-1细胞、HT-29细胞、U-2 0S细胞、Capan-2细胞、SK-MEL-3细胞等

名称: McCoys5A

货号: 30-2007

 

8、30-2008

常用细胞:

SW-13细胞、SW480细胞、SW756细胞、MDA-MB-231细胞、SW626细胞等

名称: L-15

货号: 30-2008

 

9、46-x

常用细胞:

BT-474细胞、FHs74Int细胞、FHs74Int细胞、NC-37细胞等

名称:Hybri-Care Medium

货号: 46-x

​本次活动最终解释权归中源生物所有

附件: